Stowarzyszenie

 


Stowarzyszenie Hajstra zostało założone przez grupę
młodych, energicznych ludzi z Bielska-Białej w 2008 roku.


Hajstrowicze to osoby, które chcą dzielić się
swoim doświadczeniem i zmieniać świat na lepsze,
dając przy tym dużo radości ze wspólnego realizowania
wyznaczonych celów wszystkim zaangażowanym osobom.


W Naszym gronie znajdują się osoby,
które wcześniej realizowały programy
profilaktyczne głównie na terenie Bielska-Białej
oraz były zaangażowane w długoletni wolontariat.


Naszym głównym celem jest pomoc dzieciom,
młodzieży oraz ich rodziną poprzez organizację
wspólnych przedsięwzięć z różnych dziedzin życia.


Hajstra to bocian który ma czarne upierzenie.
Dla Nas ma symboliczny wymiar.
Jest on bowiem bardzo rzadkim gatunkiem ptaków
oraz bardzo odmiennym od reszty bocianów.


W naszym logo otacza on swoją opieką grupkę dzieciaków.